Succinea putris Linnaeus, 1758

Suur merevaiklane (est), parastais dzintargliemezis (lav)
Pildid puuduvad
Asend eluslooduse süsteemis
* kuvatakse vaid Eestis leitud liigid
Liigi asend süsteemis:
Animalia; Mollusca; Gastropoda; Pulmonata; Stylommatophora; Succineidae; Succinea; Succinea putris

Sinu asukoht puul:

     riik Animalia;  Loomad
        hõimk. Mollusca;  Limused
              klass Gastropoda;  Teod
                 alamklass Pulmonata;  Kopsteod
                    selts Stylommatophora;  Tippsilmalised
                             suguk. Succineidae;  Merivaiktigulased
                                perek. Succinea;  Meerivaiktigu, merivaiklane
                                      liik Succinea putris;  Suur merevaiklane

Andmebaasi kantud leiukohad kaardil

Koordinaatidega eksemplarid puuduvad, kaarti ei näidata.
Kirjanduse viited taksoni Eestis esinemise kohta
 1. Braun M. 1884. Beiträge zur Kenntniss der Fauna baltica. II. Die Land- und Süsswassermollusken der Ostseeprovinzen. Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst- und Kurlands, Zweite Serie, 9. Lk. 441-442
 2. Jürivete U., Kaitila J., Kesküla T., Nupponen K., Viidalepp J., Õunap E. 2000. Eesti liblikad. Kataloog. Lk. 106

  Hinnang määrangule: Correct
  Hinnang esinemisele: Correct

 3. Kiristaja P. 2001. Eesti metsade maismaateod: liigirikkus ja arvukus. Magistritöö Tartu Ülikool, Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut. Lk. 23

  Hinnang määrangule: Correct
  Hinnang esinemisele: Correct

 4. Ristkok J 1994. Emajõe veestiku vooluvetest leitud hüdrobiondid. Eesti Looduseuurijate Seltsi Aastaraamat, 75. Lk. 144

  Hinnang määrangule: Correct
  Hinnang esinemisele: Correct

 5. Talvi T., Mänd R. 2009. Puhtu maismaateod. Estonia maritima, 8. Lk. 111

  Hinnang määrangule: Correct

 6. Timm T. 1965. Kagu-Eesti väikeste järvede põhjaloomastikust. Loodusuurijate Seltsi Aastaraamat, 57. Lk. 98

  Hinnang määrangule: Correct
  Hinnang esinemisele: Correct

Eksemplarid teaduslikes kogudes
TAMZ0030208; TAMZ0030236 (Määraja: V. Kuus); TAMZ0030337 (Määraja: Õ. Pahkla); TAMZ0030338 (Määraja: Õ. Pahkla); TAMZ0030339 (Määraja: Õ. Pahkla); TAMZ0030340 (Määraja: Õ. Pahkla); TAMZ0030341 (Määraja: Õ. Pahkla); TAMZ0044343 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044344 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044345 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044346 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044347 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044348 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044349 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044350 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044351 (Määraja: Peeter Ernits); TAMZ0044352 (Määraja: Peeter Ernits); TUZ591796 (Määraja: C. Krausp); TUZ592956 (Määraja: C. Krausp); TUZ592957 (Määraja: C. Krausp)
(ära on toodud 20 esimest 128-st)
Vaata kõiki selle liigi eksemplare Eesti loomakogude rahvuslikus andmebaasis
Eksemplarid, millel puuduvad koordinaadid
TAMZ0030208; TAMZ0030236; TAMZ0030337; TAMZ0030338; TAMZ0030339; TAMZ0030340; TAMZ0030341; TUZ593001; TUZ593002; TUZ593003; TUZ593004; TUZ593005; TUZ593006; TUZ593007; TUZ593008; TUZ593009; TUZ593010; TUZ593011; TUZ593012; TUZ593013
(ära on toodud 20 esimest 128-st)
Liigi vaatlused

Selle liigi vaatlusi ei ole andmebaasi kantud.

Avalikud geenijärjestused
* kuvatakse vaid Eestist kogutud herbaareksemplaride geenijärjestused

Kontakt

info@elurikkus.ut.ee
Ravila 14A, 50411 Tartu
NATARC